Szalona Środa – 10 lutego - Rozdajemy pieniądzeSzanowni Klienci Galerii Nowy Świat,

Już w środę 10 lutego br. dla Wszystkich Państwa, Galeria Nowy Świat przygotowała kolejną edycję akcji pn. „Szalona Środa”.

Tylko u nas i tylko w tym dniu rozdajemy pieniądze!!

W akcji premiujemy zakupy, dokonane w dniu 10 lutego br. w Galerii „Nowy Świat”, kuponami rabatowymi o określonych wielkościach.

Zrób zakupy w dniu 10 lutego br. w dowolnym punkcie handlowym lub usługowym za min. 30 zł a możesz otrzymać nawet 1.000 zł.

Serdecznie zapraszamy, takiej okazji nie można przegapić !!!


ZASADY AKCJI

 1. Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik (Klient) musi dokonać w dniu 10 lutego 2016r roku jednorazowego zakupu w punkcie usługowym lub handlowym zlokalizowanym w Galerii „Nowy Świat”, na kwotę minimum 30,00 złotych brutto.
 2. Z udziału w Akcji wyłączone są zakupy w sklepie Stokrotka, Frac oraz alkoholu, wyrobów tytoniowych, lekarstw i farmaceutyków, a także zakładów lotto, wszelkich gier liczbowych i losowych, zakładów bukmacherskich, zakupu oraz wymiany walut.
 3. Aby wziąć udział w akcji z dowodem zakupu należy udać się do jednego z punktów wydawania Kuponów Rabatowych zlokalizowanych na terenie Galerii „Nowy Świat”.
 4. Uczestnik musi dokonać rejestracji, tzn. czytelnie wpisać w odpowiednie pola formularza rejestracyjnego wymagane dane osobowe oraz złożyć własnoręczny podpis pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Pracownik punktu na podstawie przedstawionego dowodu zakupu i po potwierdzeniu tożsamości wyda Uczestnikowi Kupon Rabatowy wg. następujących zasad:
  • za każdy dowód zakupu na kwotę min. 30 zł i mniej niż 100 zł, Kupon Rabatowy na kwotę 10 zł;
  • za każdy dowód zakupu na kwotę min. 100 zł i mniej niż 400 zł, Kupon Rabatowy na kwotę 30 zł;
  • za każdy dowód zakupu na kwotę min. 400 zł, Kupon Rabatowy na kwotę 100 zł;
  Kwoty z odrębnych paragonów nie podlegają sumowaniu.
 6. Kupon Rabatowy opisany jest imieniem i nazwiskiem oraz numerem ID uczestnika akcji, podlega wymianie na produkty i usługi do wysokości nominalnej kwoty u Najemców Galerii, którzy zadeklarowali udział w akcji. Kupon nie może być wymieniony na gotówkę, nie przysługuje też zwrot gotówki w przypadku wykorzystania go do zakupów na mniejszą kwotę niż wartość Kuponu.
 7. Kupony Rabatowe ważne są od dnia 11 do 21 lutego włącznie.
 8. Ilość Kuponów Rabatowych jest ograniczona
 9. Aby uniknąć podwójnego wydania Kuponów Rabatowych, pracownik Galerii „Nowy Świat” przybije na dowodzie zakupu okolicznościowy stempel. Uczestnik nie ma prawa żądać zaniechania przybicia stempla na oryginale dowodu zakupu pod rygorem niewydania Kuponów.
 10. W punkcie informacyjnym prowadzona będzie ewidencja zgłoszonych uczestników i wydanych Kuponów.
 11. W trakcie trwania Akcji Uczestnik może dokonywać rejestracji kolejnych dowodów zakupu, otrzymując kolejne Kupony Rabatowe.
 12. Maksymalna łączna wartość otrzymanych Kuponów Rabatowych przez jednego uczestnika nie może przekroczyć kwoty 1.000 zł


Szalona Środa – 10 lutego - Rozdajemy pieniądze

<< Powrót