RZESZOWSKA KARTA MIEJSKA

karta Miejska Rzeszów w Galerii Nowy Świat

W celu otrzymania Rzeszowskiej Karty Miejskiej obowiązującej w komunikacji miejskiej w Rzeszowie zapraszamy do Punktu Obsługi Podróżnego znajdującego się w Galerii Nowy Świat w Punkcie Obsługi Mieszkańców Miasta Rzeszowa.

Dla wygody podróżnych pierwsza spersonalizowana Rzeszowska Karta Miejska (e-karta) wydawana jest podróżnemu bezpłatnie bez konieczności zakupu biletu okresowego. Aby uzyskać nową spersonalizowaną (imienną) kartę miejską, należy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek o wydanie karty. Wniosek o wydanie karty można wypełnić i złożyć na dwa sposoby:

  • w formie elektronicznej za pomocą formularza on-line dostępnego w ramach serwisu E-BILET
  • w formie tradycyjnej w Punktach Obsługi Podróżnego

Dane osobowe zawarte we wniosku służyć będą wyłącznie celom ewidencyjnym i będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie karty miejskiej nie będzie rozpatrywany

Odbiór Rzeszowskiej Karty Miejskiej

Odbioru karty można dokonać w dowolnym Punkcie Obsługi Podróżnego po złożeniu wniosku o wydanie karty. W przypadku wniosków składanych w formie elektronicznej, prosimy o podanie pracownikowi POP swoich danych osobowych (np. imię i nazwisko lub PESEL).

Dokumenty wymagane do wydania imiennej karty miejskiej:

  • wypełniony wniosek (przy składaniu wniosku w formie tradycyjnej)
  • aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm) podlegające zwrotowi po spersonalizowaniu

W każdym Punkcie Obsługi Podróżnego możliwe jest nieodpłatnie wykonanie zdjęcia podczas składania wniosku.

  • dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość
  • dokument potwierdzający ewentualne uprawnienia do przejazdów ulgowych bądź bezpłatnych

Koszt wydania Rzeszowskiej Karty Miejskiej.

  • dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość
  • dokument potwierdzający ewentualne uprawnienia do przejazdów ulgowych bądź bezpłatnych

Pierwszy egzemplarz karty miejskiej wydawany jest bezpłatnie, a w przypadku elektronicznej portmonetki przy jednoczesnym jej doładowaniu kwotą nie mniejszą niż 10,00 zł.

Wydanie kolejnej spersonalizowanej e-karty dla tego samego podróżnego spowoduje obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 20,00 zł. Za wydanie e-karty na okaziciela ZTM pobiera opłatę w wysokości 20,00 zł.

Więcej informacji na https://ebilet.erzeszow.pl/

Punkt Obsługi Podróżnego Galeria Nowy Świat
tel. (17) 748 13 48
Czynny:
od poniedziałku do soboty od 10:00 do 17:30
w niedziela i święta nieczynny

karta Miejska Rzeszów w Galerii Nowy Świat

<< Powrót