PUNKT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW MIASTA RZESZOWA

Zapraszamy do Punktu Obsługi Mieszkańców Miasta Rzeszowa. Punkt czynny jest przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty w godzinach od 10.00 do 18.00. Punkt mieści się na parterze galerii, obok sklepu Komfort.

Punkt Obsługi Mieszkańców obsługuje:

 • w zakresie spraw obywatelskich:
  • wydanie lub wymiana dowodu osobistego,
  • zameldowanie na pobyt stały lub czasowy,
  • wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego,
  • nadanie numeru PESEL,
 • w zakresie spraw komunikacji:
  • rejestracja pojazdu,
  • zgłoszenie sprzedaży pojazdu,
  • wydanie prawa jazdy.

Płatności z tytułu wydania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego mogą być dokonane w kasie każdego banku (lub w Biurze Usług Płatniczych EUROSTAR w Galerii Handlowej Nowy Świat), kartą płatniczą w Punkcie Obsługi Mieszkańców (VISA, MasterCard).

W oddziale urzędu można dowiedzieć się również jakie wydarzenia kulturalne i sportowe odbędą się w najbliższym czasie w mieście. Pracownik punktu udzieli informacji, w jaki sposób załatwić konkretną sprawę i skieruje do odpowiedniego wydziału urzędu. Punkt Obsługi Mieszkańców funkcjonuje również jako biuro podawcze Urzędu Miasta. Tutaj można zostawić pisma urzędowe adresowane do każdego wydziału Urzędu Miasta.

Lokalizacja punktu w „Nowym Świecie” to same korzyści dla mieszkańców zachodniej części Rzeszowa. Korzystając z bogatej oferty galerii mogą oni przy okazji odwiedzić Punkt Obsługi Mieszkańców i załatwić ważne dla nich sprawy, bez konieczności dojeżdżania do centrum. W dodatku w każdym dniu tygodnia.

Kontakt:

35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 20
tel. 17 788 99 00
e-mail: nowyswiat@erzeszow.pl

urząd miasta Rzeszów w Galerii Nowy Świat

<< Powrót