RÓB ZAKUPY W H&M I ODBIERAJ KUPONY RABATOWE

Rób zakupy w sklepie H&M w Galerii Nowy Świat w dniach 26 – 31 października br. i odbieraj kupony rabatowe!Rób zakupy w H&M i odbieraj kupony rabatowe - Galeria Nowy Świat

SKRÓCONE ZASADY AKCJI

 1. Aby wziąć udział w Akcji „Rób zakupy w H&M i odbieraj kupony rabatowe” Klient musi dokonać w dniach 26 - 31 października jednorazowego zakupu w punkcie handlowym H&M zlokalizowanym w Galerii „Nowy Świat”, na kwotę minimum 50,00 złotych brutto.
 2. Następnie Uczestnik akcji z dowodem zakupu powinien udać się do punktu informacyjnego zlokalizowanego na poziomie „0” Galerii „Nowy Świat”. Dowodami zakupu są faktury i paragony fiskalne dokumentujące faktycznie dokonaną transakcję.
 3. Pracownik punktu na podstawie przedstawionego dowodu zakupu wyda Uczestnikowi Kupon Rabatowy wg. następujących zasad:
  • za każdy dowód zakupu na kwotę min. 50 zł i mniej niż 100 zł, Kupon Rabatowy na kwotę 10 zł;
  • za każdy dowód zakupu na kwotę min. 100 zł i mniej niż 350 zł, Kupon Rabatowy na kwotę 30 zł;
  • za każdy dowód zakupu na kwotę kwotę min. 350 zł, Kupon Rabatowy na kwotę 50 zł;
 4. Kupon Rabatowy, podlega wymianie na produkty i usługi do wysokości nominalnej kwoty u Najemców Galerii H&M, KULA BOWLING & CLUB, TATUUM, GERRY WEBER, FACTORY OUTLET. Kupon nie może być wymieniony na gotówkę, nie przysługuje też zwrot gotówki w przypadku wykorzystania go do zakupów na mniejszą kwotę niż wartość Kuponu.
 5. Kupony Rabatowe ważne są od dnia 2 do 10 listopada br. włącznie.
 6. Ilość Kuponów Rabatowych jest ograniczona.
 7. Aby uniknąć podwójnego wydania Kuponów Rabatowych, pracownik Galerii „Nowy Świat” przybije na dowodzie zakupu okolicznościowy stempel. Uczestnik nie ma prawa żądać zaniechania przybicia stempla na oryginale dowodu zakupu pod rygorem niewydania Kuponów.
 8. W punkcie informacyjnym prowadzona będzie ewidencja zgłoszonych uczestników i wydanych Kuponów.
 9. W trakcie trwania Akcji Uczestnik może dokonywać rejestracji kolejnych dowodów zakupu, otrzymując kolejne Kupony Rabatowe.
 10. Maksymalna łączna wartość otrzymanych Kuponów Rabatowych przez jednego uczestnika nie może przekroczyć kwoty 500 zł
 11. Serdecznie zapraszamy!
  << Powrót