Szanowni Klienci,

30 listopada br. Galeria Nowy Świat świętuje 5 URODZINY!

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was Loterię Urodzinową z atrakcyjnymi nagrodami. Startujemy 1 października!!

Finał loterii odbędzie się 30 listopada 2014 roku podczas imprezy urodzinowej.

Partnerami akcji jest ATORUD Autoryzowany Dealer Volkswagen SEAT oraz Biuro Podróży Itaka.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej loterii!!


Aby wziąć udział w Loterii Uczestnik musi:

 • Dokonać w terminie od 1 października 2014r. do 29 listopada 2014r. do godz. 21:00 jednorazowego zakupu w dowolnym punkcie handlowym lub usługowym zlokalizowanym w Galerii Nowy Świat, towarów lub usług, na kwotę minimum 30,00 zł (brutto), przy czym jeden dowód zakupu na kwotę stanowiącą wielokrotność 30 zł brutto stanowi jeden dowód udziału w loterii.
 • Z udziału w Akcji wyłączone są zakupy w sklepie Stokrotka oraz alkoholu, wyrobów tytoniowych, lekarstw i farmaceutyków, a także zakładów lotto, wszelkich gier liczbowych i losowych, zakładów bukmacherskich, zakupu oraz wymiany walut.
 • Zachować oryginalny dowód zakupu tj. fakturę lub paragon fiskalny, który jest dowodem udziału w loterii.
 • Z dowodem zakupu udać się do Punktu Obsługi Loterii (poziom 0), gdzie pracownik punktu dokona jego rejestracji w systemie obsługi Loterii.
 • Czytelnie wpisać w odpowiednie pola formularza rejestracyjnego wymagane dane osobowe oraz złożyć własnoręczny podpis pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 • Przedłożyć oryginalny dowód zakupu, celem przybicia przez Pracownika Punktu Obsługi Loterii, okolicznościowego stempla. Uczestnik nie ma prawa żądać zaniechania przybicia stempla pod rygorem braku możliwości udziału w loterii.
 • Uczestnik Loterii może zarejestrować dowolną ilość dowodów zakupu
 • Rejestracji dowodów zakupu można dokonywać w dniu 29 listopada 2014r. do godz. 21:30. Po tej godzinie dowody zakupu nie będą rejestrowane.
 • Spośród dowodów zakupów zgłoszonych do loterii i zarejestrowanych w aplikacji do dnia 29 listopada do godz. 21:30, zostaną automatycznie wygenerowane losy, które będą wydrukowane i wrzucone do urny pod nadzorem Wewnętrznej Komisji Nadzoru.
 • Każdy dowód zakupu zgłoszony do Loterii, odpowiada jednemu losowi biorącemu udział w losowaniu.
 • W chwili dokonania zwrotu towaru, Uczestnik traci prawo udziału w Loterii. W przypadku zwrotu produktu Uczestnik Loterii zobowiązany jest do wycofania danego dowodu zakupu z aplikacji poprzez zgłoszenie powyższego faktu do pracownika Punktu Obsługi Loterii oraz podpisanie oświadczenia o wycofaniu dowodu zakupu.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w loterii w czasie trwania loterii, Uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia poświadczającego rezygnację z loterii.
 • Każdy Uczestnik Loterii, do czasu zakończenia Loterii, ma obowiązek przechowywania wszystkich dowodów zakupu produktów/usług zgłoszonych do Loterii. Uczestnik Loterii musi zachować oryginały dowodu zakupów do zakończenia Loterii oraz przedłożyć je do wglądu Wewnętrznej Komisji Nadzoru pod rygorem pozbawienia Uczestnika prawa do nagrody.

Losowanie nagród odbędzie się na terenie Galerii Nowy Świat w dniu 30 listopada 2014r i rozpocznie się o godz. 16:00. Warunkiem przyznania wylosowanej nagrody jest osobista obecność Uczestnika w trakcie losowania w miejscu losowania.


<< Powrót